چشم انداز و ماموریت

چشم انداز سازمان نیان الکترونیک

گروه صنعتی یک میلیارد دلاری (یونیکورن) تا 2030

 

 

ماموریت سازمان نیان الکترونیک

توسعه اکوسیستمی از کسب و کارهای فناور، نوآور و منسجم برای بهبود دسترسی پایدار به انرژی الکتریکی