تعالی منابع انسانی

معرفی مختصر واحد تعالی منابع انسانی


تعالی منابع انسانی رویکردی بنیادی به رشد و ارتقاء کارکنان.


واحد تعالی منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که از فرایندهای قوی و نهادینه شده ی شرکت دانش بنیان نیان است. نام گذاری این واحد نشان می دهد فلسفه ی وجودی واحد، فراتر از آموزش های کلاسیک بوده است. پیاده سازی استاندارد ISO10015 به واحد تعالی کمک کرده است، سازوکارهای توانمندسازی سرمایه انسانی را به شکل مناسبی در کنترل داشته و به روزرسانی مستمر نماید. نیان الکترونیک جزو معدود شرکت هایی است که مجوز آموزش جوارکارگاهی را از سازمان فنی و حرفه ای دریافت کرده و براساس مسئوليت های اجتماعی خود،‌ توانمندسازی نيروی انسانی را از مرزهای سازمان فراتر برده است.


واحد تعالی در نیان با برگزاری 778 دوره ی آموزشی (شامل کلاس های حضوری و آنلاین، تورهای آموزشی، آموزش حین کار، کارگاه های آموزشی، فیلم های آموزشی و ...) در سال 1400 توانست با بیش از 6525 نفر ساعت خدمات آموزشی، توانمندی های اولیه برای پیشرفت امور را ایجاد کند. از نقاط قوت فرایند تعالی منابع انسانی در نیان الکترونیک می توان به بهره مندی از 6 قالب آموزشی، تنوع دوره های آموزشی از منظر حوزه های تخصصی، مستندسازی محتواهای آموزشی، طراحی مدل شایستگی، بازبینی مستمر شناسنامه های آموزشی خاص هر پست سازمانی، طراحی و پیاده سازی طرح جامع دانش افزایی مدیران اشاره کرد.