دفتر استراتژی

معرفی مختصر دفتر استراتژی


استراتژی، تعیین کننده مسیر حرکت جهت دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان سازمان است.


دفتر استراتژی، زیرمجموعه معاونت راهبردی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که از سال 1399 با مستقل شدن از فرايند سيستم ها و بهبود روش ها، به طور رسمی کار خود را در این شرکت آغاز نموده است. از مهم ترین دلایل مستقل و شناسنامه دار شدن این واحد، انجام تخصصی امور مرتبط با توسعه و عملیاتی سازی استراتژی های سازمانی به عنوان مسئولیت دائمی و اولویت دار یک فرایند می باشد. وجود یک برنامه استراتژی در سازمان، مانند یک راهنمای کلی است که برای تمامی واحدها و فرایندهای موجود مسیر و جهت حرکت را در راستای رسیدن به چشم انداز، ماموریت و اهداف سازمان نشان می دهد.


ماموریت دفتر استراتژی نیان الکترونیک

ماموریت اصلی دفتر استراتژی عبارت است از طراحی، مدیریت و نظارت بر فرایندهای استراتژی شامل:
- توسعه استراتژی: برنامه ریزی استراتژیک سازمان و فرایندهای سازمانی
- عملیاتی سازی استراتژی: برنامه ریزی عملیاتی، ارتباطات استراتژیک، ارزیابی و گزارش دهی عملکرد
- مدیریت ابتکارات استراتژیک: کنترل پروژه ها و منابع استراتژیک


ساختار سازمانی دفتر استراتژی

دفتر استراتژی در تلاش است از طریق شناسایی، بهره گیری و بومی سازی مدل های علمی مناسب و همچنین جذب و توسعه منابع انسانی متخصص، در راستای تحقق هر چه بهتر ماموریت خود گام بردارد. به این منظور، در ساختار سازمانی این واحد، چهار بخش به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:


1. برنامه ریزی استراتژیک: دفتر استراتژی هر ساله با توجه به تغییرات محیطی، اقدام به تدوین و بازنگری سالانه سند برنامه استراتژیک شرکت نیان الکترونیک می نماید. همچنین، جهت ترجمه و اتصال استراتژی های کلان سازمانی به برنامه های عملیاتی فرایندها، از رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) برای فرایندها بهره گرفته می شود.
در واقع، با توجه به برنامه استراتژیک سازمان، برای هر یک از فرایندهای سازمانی، یک نقشه استراتژی تدوین می گردد و فرایندهای سازمانی، برنامه های عملیاتی خود را ذیل هر یک از اهداف استراتژیک مشخص شده در این نقشه ها تعریف می‌کنند. در نهایت، با توجه به شاخص های تعریف شده، اقدام به پایش فرایندهای مختلف سازمانی می گردد.


2. کنترل پروژه: در واقع واحد کنترل پروژه، هسته مرکزی شبکه کنترل پروژه های فرایندی است. وظیفه اصلی این بخش از دفتر استراتژی، طرح ریزی و نظارت بر فرایند کنترل پروژه های سازمانی براساس استانداردهای PMBOK و ISO10006 و همچنین، ارائه گزارشات تصمیم ساز برای مدیران ارشد سازمانی می باشد.


3. ارزیابی فرایند: این بخش، وظیفه ارزیابی عملکرد فرایندهای مختلف سازمانی را بر عهده دارد. این ارزیابی های دوره ای بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) و ارزیابی عملکرد 360 درجه جهت اطمینان از بهبود مستمر فرایندها انجام می پذیرند.


4. امور جلسات: این واحد، مسئولیت هماهنگی برگزاری جلسات، ارزیابی نحوه برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات مربوط به جلسات و در نهایت، ارائه گزارشات تصمیم ساز در این زمینه را بر عهده دارد تا از اجرای به موقع مصوبات و اثربخشی جلسات اطمینان حاصل گردد.