• معرفی مختصر واحد سیستم ها و بهبود روش ها کاهش هزینه های تولید با استاندارد سازی فعالیت ها و عملکرد سیستم. واحد سیستم ها و بهبود روش ها، زیرمجموعه معاونت راهبردی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت به سازمان کمک می نماید
  • معرفی مختصر دفتر استراتژی استراتژی، تعیین کننده مسیر حرکت جهت دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان سازمان است. دفتر استراتژی، زیرمجموعه معاونت راهبردی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که از سال 1399 با مستقل شدن از فرايند سيستم ها و بهبود روش ها، به طور