منابع انسانی

معرفی مختصر واحد منابع انسانی


اصلی ترین سرمایه نیان الکترونیک، منابع انسانی آن است.


واحد منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که براساس نقش های چهارگانه ی مدل اولریچ، عمدتا ایفاکننده ی نقش"امور کارکنان" است. فعالیت هایی مانند کارمندیابی، جذب، به کارگماری، جبران خدمات، خروج از سازمان و امور انضباطی در دایره ی مسئولیت های این واحد است.


نقاط قوت و متمایزکننده ی فعالیت های این واحد را می توان در (1) مسیرهای کارمندیابی متنوع و ارتباط با دانشگاه ها و بنیاد نخبگان استان، (2) مصاحبه های عمیق و موقعیت محور، (3) استفاده از متخصصان روان شناسی در مرحله ی انتخاب، (4) تسهیلات رفاهی و حمایتی در موقعیت های خاص و بحرانی، برجسته دانست. بهره گیری از تخصص و تجربه ی اساتید دانشگاه های معتبر به عنوان مشاور و نیز حضور همکارانی با مدرک تحصیلی دکترا از دیگر مزیت های حوزه ی سرمایه انسانی شرکت است.


فعالیت های HSE نیز از نقاط مورد تأکید شرکت در حوزه ی منابع انسانی است. شركت نيان الكترونيك دارنده دو استاندارد ISO45001 و ISO14001 در زمينه ايمنی و بهداشت و محيط زيست از سال 90 تاكنون می باشد. افتخارات شرکت در این حوزه عبارتند از: واحد برتر ايمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1396 و کارشناس نمونه بهداشت حرفه ای در سطح استان در سال 1395.