مطالعات منابع انسانی

معرفی مختصر واحد مطالعات منابع انسانی


استراتژیست منابع انسانی.


واحد مطالعات منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که با هدف پایش مستمر کمیت و کیفیت سرمایه ی انسانی موجود در سازمان ایجاد شده است.


شرکت نیان با برخورداری از حدود 400 نفر سرمایه انسانی ارزشمند در حوزه های کاری مختلف و نیز ماهیت های کاری متفاوت، ترکیب بسیار متنوعی از سرمایه انسانی را داراست. حضور همکارانی با مدرک تحصیلی دیپلم تا دکترا و نیز مشاغلی با دامنه ای گسترده (عملیاتی خط تولید تا طراحان و پژوهشگران)، چالش های منحصر بفردی را در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد می کند، و از همین رو به کارگیری مدل ها و تکنیک های نوین مدیریت منابع انسانی حیاتی می شود.

یکی از مهم ترین نقاط قوت معاونت سرمایه انسانی، وجود بخش مطالعات است که نشان از اهمیت سرمایه انسانی در نیان می باشد.


مسئولیت هایی مانند (1) تدوین پیش نویس استراتژی های منابع انسانی در راستای تحقق مأموریت و استراتژی های کلان شرکت، (2) تسهیل پیاده سازی استراتژی های ابلاغی شرکت در بخش های دیگر این معاونت، (3) پایش متغیرهای روان شناختی کلیدی منابع انسانی، شناسایی آسیب های موجود و ارائه ی راهکارهای بهبود، (4) پایش عملکرد فرایندهای سایر بخش های معاونت و ارائه ی راهکارهای بهبود، (5) اجرای فرایند مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد و جلسات مصاحبه ی عملکردی)، (6) ایجاد و به روزرسانی کاتلوگ های شغلی، محورهای فعالیت واحد مطالعات منابع انسانی است.