ارائه معماری کارآمد در مدیریت انرژی بر مبنای اینترنت اشیاء IOT

1401/06/30

اشتراک گذاری

نویسندگان:
-دکتر فرزاد تهامی (مشاور واحد تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)
-سمانه متین دوست (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)


نام کنفرانس:
ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - ایتک


تاریخ و محل کنفرانس:
دانشگاه تهران - بهمن 1395


دانلود مقاله