• پروژه های داخلی 1- خدمات نصب، راه اندازی و آزمايش و تحويل 150 دستگاه مينی راک Outdoor در کانکس های اضطراری کارفرما : شرکت ارتباطات سيار (1400-1401-1402) 2- خدمات مديفای و راه اندازی راک های ITS1000 هوآوی با تجهيزات نيان الکترونيک (100 سيستم) کارفرما
  • پروژه های خارجی 1.پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب و برگردان 9 سیستم منبع تغذیه پرظرفیت به همراه باتری Back up در 9 نقطه از کشور سوریه کارفرما:شرکت SYRIAN TELECOM (سال 1398) 2. پروژه خدمات نصب و راه‌اندازی سیستم کامپکت در کشور تاجیکستان.کارفرما:
  • پروژه های ترکیبی 1.انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به پروژه خرید 3 دستگاه رکتیفایر (یکسوکننده) سیار مخابراتی.کارفرما: شرکت مخابرات استان تهران (سال 1390) یکسوکننده سیار مخابراتی باتلاش جوانان متخصص و با تجربه شرکت نیان الکترونیک،