کمیته های تخصصی و اعضای هیات مدیره

 

جهت مشاهده لیست اعضای هیات مدیره شرکت نیان الکترونیک بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

جهت مشاهده لیست کمیته های تخصصی هیات مدیره شرکت نیان الکترونیک بر روی لینک زیر کلیک نمایید.