پروژه‌ های خارجی

پروژه های خارجی


1.پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب و برگردان 9 سیستم منبع تغذیه پرظرفیت به همراه باتری Back up در 9 نقطه از کشور سوریه

کارفرما:شرکت SYRIAN TELECOM (سال 1398


2. پروژه خدمات نصب و راه‌اندازی سیستم کامپکت در کشور تاجیکستان.
کارفرما: شرکت مگافون (سال 1392)


3. پروژه خدمات نصب و راه ‌اندازی سیستم کامپکت Outdoor و Indoor در کشور افغانستان.
کارفرما: شرکت اتصالات و افغان بیسیم (سال 1392)