ارزش های بنیادین

ارزش های بنیادین نیان الکترونیک به شرح زیر می باشد:

 

نوآوری و توقف ناپذیری همیشه در حال رشد و تکاملیم و اهل تکرار و محافظه کاری و نتوانستن نیستیم، در نیان با اتکا به ذهن خلاق جوانان و توانمندی ایرانیان، توقف ناپذیریم.
اهمیت و کرامت سرمایه انسانی؛ باور داریم مهمترین دارایی شرکت، سرمایه‌ی انسانی‌ است. سخاوت در توانمندسازی همکاران برای خودشکوفايي و بهبود حس رضايت ناشی از مفيد بودن جزو ارزش‌های کاری ماست و در راستای حفظ کرامت انسانی، ضمن همدلی با افراد به حریم شخصی آنان احترام می‌گذاریم. 
رفتار حرفه‌ای؛ ما مبتنی بر اصول روراستی و درستکاری، خویشتن داری حرفه‌ای، کار تیمی، نظم و غیرتمندی در انجام به موقع کارها رفتار خواهیم کرد و به حفظ اسرار تجاری و رعایت محرمانگی پایبندیم. 
رفتار مسئولانه در قبال‌ذینفعان؛ خلق ارزش افزوده‌ی اقتصادی و اجتماعی برای تمامی ذینفعان در تعهد ماست و ضمن حفاظت از منافع سهام داران به مسئوليت‌هاي اجتماعي و زيست محيطي خود عمل می‌کنیم.
اصالت دانش و زمان؛ معتقدیم بهره‌مندی از مسیر بهره‌وری به دست می‌آید و حاصل تفکر آینده‌نگر و اقدامات بلند مدت با تکیه بر دانش است و راه میان بری وجود ندارد و نیز منافع بلند مدت پایدار را بر نتایج کوتاه مدت گذرا ترجیح می‌دهیم.