بازدید معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت از نیان الکترونیک

1402/12/05

اشتراک گذاری

دکتر علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت به همراه دکتر اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت و دکتر مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان در راستای آشنایی با برندهای برتر استان از شرکت نیان الکترونیک بازدید کردند. در این بازدید از موانع تولید و صادرات و اقدامات دوجانبه برای رفع آن صحبت شد.

بازدید وزارت صمت
همچنین تعدادی از هدایای روز مهندس شرکت نیان، توسط دکتر شاهمیرزایی به پرسنل واحد تحقیق و توسعه نیان اهدا شد.
بازدید نیان الکترونیک

دکتر علیرضا شاهمیرزایی

گروه صنعتی نیان