شرکت نیان الکترونیک، تفاهم نامه آموزش های مهارتی و ایجاد هنرستان جوار با آموزش و پرورش خراسان انعقاد کرد.

1402/05/02

اشتراک گذاری

شرکت نیان الکترونیک، تفاهم نامه آموزش های مهارتی و ایجاد هنرستان جوار با آموزش و پرورش خراسان انعقاد کرد.


آیین انعقاد تفاهم نامه آموزش های مهارتی و ایجاد هنرستان جوار در دفتر آقای سیدامیرشوشتری، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و با حضور مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مدیران آموزش و پرورش متوسطه استان برگزار شد. 

تفاهم نامه نیان الکترونیک
در این مراسم تفاهم نامه همکاری بین تعداد محدودی شرکت مطرح صنعتی استان با مدیران مناطق آموزش و پرورش متوسطه استان به امضا رسید.

هنرستان جوار
مهندس سعید کمالی فهیم عضو هیات مدیره شرکت نیان الکترونیک درباره این طرح گفت: در طرح هنرستان جوار  به دلیل اینکه آموزش های مورد نیاز خاص صنعت در نظر گرفته می شود و این آموزش ها از سوی  مدیران و کارشناسان متخصص صنایع ارائه می شود، کیفیت آموزش های مهارتی ارتقا یافته و نیروی ماهر مورد نیاز صنایع بلافاصله جذب همان شرکت و یا سایر شرکت های صنعتی می شود، که این امر منجر به افزایش اشتغال می شود. 

آموزش و پرورش خراسان
نیان الکترونیک نیز در حوزه آموزش های تخصصی الکترونیک تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش منطقه تبادکان را امضا کرد تا از این طریق هم نقش موثری در ایجاد فرصت های شغلی پایدار داشته باشد و هم در جهت توسعه های آتی، نیروی کار متخصص خود را تامین کند.
نیان الکترونیک