سودآوری نیان الکترونیک در 6 ماهه ابتدای سال 1402

1402/08/01

اشتراک گذاری

شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک، صورت های مالی 6 ماهه ابتدای سال منتهی به 31 شهریور ماه 1402 را به اطلاع سهامداران خود رساند و آنها را از جزئیات مبالغ درآمدهای عملیاتی، سود خالص و سود ناخالص مطلع کرد.


نیان الکترونیک با برنامه های مدون و برنامه ریزی شده ای که پیش از این نیز به اطلاع سهامداران خود رسانده است، سال 1402 را با قدرت و سودآوری فوق العاده ای شروع کرد.


براساس گزارشات اعلام شده شرکت نیان الکترونیک، در 6 ماهه ابتدای سال سود خالص تلفیقی با 456 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به مبلغ 2.606.121 میلیون ریال رسیده است.


همچنین سود خالص دوره 6 ماهه منتهی به 31-06-1402 شرکت اصلی مبلغ 2.153.632 میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1994 درصد افزایش یافته است.


درآمدهای عملیاتی 6 ماهه ابتدای سال 1402 این شرکت نیز با 247 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به مبلغ 6.424.600 میلیون ریال رسیده است.


سهم نیان بعد از انتشار این گزارش سودآور به زیر 12 (11.82) رسید و eps هر سهم 12244 شد.