مردادماه سبز برای نیانی ها

1402/06/02

اشتراک گذاری

نخستین شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک، عملکرد مثبت و قابل قبولی را در مرداد ماه به نمایش گذاشت. 
بر اساس تحلیل رسانه های بورسی، بازار بورس در مردادماه 2.4 درصد روند کاهشی داشته است و در مجموع نماد های بازارسرمایه در مردادماه 505 نماد بازدهی منفی و فقط 197 نماد بازدهی مثبت داشته اند. 
از این بین نیان الکترونیک با رشد 45.27 درصدی رتبه چهارم در بین 197 نماد مثبت بازارسرمایه را از آن خود کرده است.

رشد سهام نیان