دریا شود آن رود، که پیوسته روان است

1403/03/23

اشتراک گذاری

همراهی و همفکری در راستای  بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان این مرز و بوم، کمک به پیشرفت و آبادانی این سرزمین است.

هنرستان راه نور
نیان الکترونیک نیز با علم به این موضوع و پس از  تجهیز و افتتاح کارگاه الکترونیک هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای راه نور و عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، شرایط کارآموزی و کسب مهارت تخصصی در کنار تحصیل را برای دانش آموزان این هنرستان فراهم کرد.

کارآموزی هنرستان راه نور
این دانش آموزان زیرنظر کارشناسان و متخصصین زبده برق و الکترونیک این شرکت آموزش می بینند و مهارت های اولیه لازم را برای ورود به عرصه بازار کار کسب می کنند.همچنین با بورسیه این دانش آموزان ، آینده شغلی این عزیزان در گروه صنعتی نیان تضمین می شود. 

مجتمع فنی نیان
امید است با همدلی و همدستی و با ایجاد فرصت ها و شرایط مناسب و آموزش با کیفیت برای دانش آموزان، به ویژه در حوزه های  فنی و مهارتی قدم های موثری در جهت پیشرفت صنعت و اقتصاد ایران عزیزمان برداریم.
مسئولیت اجتماعی نیان

کارآموزی هنرستان