رشد 3100 درصدی فروش اردیبهشت ماه شرکت نیان الکترونیک نسبت به دوره مشابه

1403/03/07

اشتراک گذاری

طی گزارش ارائه شده در کدال، شرکت نیان الکترونیک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 31-02-1403 مبلغ معادل 1.072.579 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.102 درصد رشد داشته است.


نیان با سرمایه ثبت شده 1.427.355 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به        30-12-1403 مبلغ 2.107.602 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 835 درصد رشد داشته است.


به نظر می رسد برنامه های توسعه ای نیان الکترونیک در حال اجراست و نماد نیان رشد مناسبی را محقق خواهد کرد.