نشست هم اندیشی پژوهش برای تولید با حضور مهندس محمدعلی چمنیان

1401/09/13

اشتراک گذاری

نشست هم اندیشی پژوهش برای تولید، ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همت دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 8 آذر ماه 1401 برگزار شد.

سخنرانی مهندس چمنیان
مهندس محمدعلی چمنیان، موسس و بنیانگذار گروه صنعتی نیان به عنوان یک کارآفرین موفق و صاحب نظر در حوزه صنعت و پژوهش در این نشست حضور داشت.

مهندس محمدعلی چمنیان
مهندس چمنیان با توجه به موضوعات مطرح شده در این نشست که عمدتا در رابطه با مشکلات موجود در ارتباط بین صنعت با دانشگاه بود، سخنانی را برای حضار مطرح کرد.
ایشان پروسه تولید یک محصول و یا نوآوری را دارای دو بخش پژوهشی و تجاری سازی دانست، و براین نکته تاکید کرد که ما برای حل کردن یک موضوع تنها نباید به یک روش خاص اکتفا کنیم و سعی کنیم تمام موارد را در قالب یک حوزه مطرح کنیم. این یک باور غلط است که بخواهیم تمام کار پژوهش و تولید را در یک حوزه و با یک روش حل کنیم.


اگر یک پژوهشگر بیشتر از نیاز وارد بحث تجاری سازی شود، دیگر حضورش در دانشگاه و متمرکز شدن فقط بر روی پژوهش توجیه ندارد و باید برای ادامه کار و نزدیک شدن به بازار و مشتری وارد حوزه صنعت شود.
یا برعکس اگر شرکتی بخواهد دائم به دنبال کارهای پژوهشی و علمی باشد دیگر فرصتی برای پرداختن به بحث تجاری سازی و فروش به صورت تخصصی ندارد و از مهم ترین هدف خود که ایجاد ارزش افزوده و سودآوری است، دور می شود.
مهم ترین نکته در ارتباط بین صنعت و دانشگاه حفظ همین مرز بین پژوهش و تجاری سازی است.

نیان الکترونیک
مدیرعامل نیان الکترونیک در ادامه سخنان خود در باره کارآفرینی صحبت کرد و گفت: از آنجا که کارآفرینی کار سخت و دشواری به حساب می آید، مستلزم این است که فرد از روحیات و توانمندی های خاصی نیز بهره مند باشد. نمی توان گفت هر فردی که پژوهش انجام داد کارآفرین است و یا باید کارآفرین شود.
ما باید در پژوهش های خود به دنبال نتیجه باشیم، پژوهشی برای صنعت مفید است که از درون آن محصول و یا یک نوآوری خلق شود و نتیجه اثربخشی داشته باشد.


پس بهتر است به دنبال ارتباطی مستحکم تر بین پژوهشگر و صنعت باشیم و تا جایی که ممکن است مشکلات مربوط به همکاری این دو حوزه را حل کنیم.


جهت مشاهده ویدئو کامل این سخنرانی اینجا کلیک کنید.
مشاهده لیست کامل سخنرانی های مهندس محمدعلی چمنیان