نیان الکترونیک میزبان متخصصان منابع انسانی شد

1402/11/01

اشتراک گذاری

رویداد HR Meeting دورهمی برای متخصصان حوزه منابع انسانی است که دوازدهمین دوره از آن با حمایت شرکت نیان الکترونیک و با حضور مدیران، کارشناسان و علاقه مندان حوزه منابع انسانی برگزار شد.

منابع انسانی نیان الکترونیک
هدف از برگزاری این رویداد انتقال تجربه، بررسی چالش های حوزه منابع انسانی و یافتن راهکارهایی برای آن و ترویج و ارتقاء دانش مدیریت منابع انسانی است.

دورهمی نیان الکترونیک
دکتر محسن یعقوبی، مسئول واحد مطالعات منابع انسانی نیان الکترونیک در این رویداد حضور داشت و در رابطه با مدل شایستگی نیان الکترونیک صحبت کرد.

نیان
دکتر یعقوبی در رابطه با مدل شایستگی که در این شرکت در حال پیاده سازی است گفت: مدل شایستگی به عنوان راهنما برای فرآیندهای حوزه منابع انسانی مانند مدیریت استعداد، استخدام افراد مناسب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، جبران خدمات و جانشین‌پروری در سازمان‌های موفق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل شایستگی نیان
در انتها نیز حضار علاوه بر بیان تجربیات خود در زمینه های عنوان شده و شبکه سازی، به همفکری در رابطه با  چالش های موجود در رابطه با موضوعات مطرح شده این رویداد پرداختند.