انتخاب عضو هیات مدیره نیان الکترونیک به عنوان هیات مدیره انجمن شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن کشور

1401/10/24

اشتراک گذاری

انجمن شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن کشور به همت جمعی از شرکت های دانش بنیان نوع 1 و صنایع پیشرفته و با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.


این انجمن با هدف انتقال تجربیات و بسترسازی برای تعریف اقدامات مشترک بین اعضاء، تلاش در جهت رفع موانع موجود در مسیر پیشرفت شرکت های عضو و سایر اقدامات مرتبط با رشد و توسعه شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان برپا شده است.


مهندس سعید کمالی فهیم، معاون تحقق محصول و عضو هیات مدیره شرکت نیان الکترونیک، در مجمع عمومی فوق العاده و عادی هیات موسس انجمن که در تاریخ 19 دی ماه 1401 برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.


شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک عضو هیات موسس این انجمن نیز می باشد.