نیان الکترونیک واحد فنی مهندسی نمونه معرفی شد

1402/12/04

اشتراک گذاری

دهمین آیین پاسداشت روز ملی مهندس در قالب جشنواره و با هدف تجلیل از واحدهای فنی مهندسی نمونه استان به همت انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با حضور علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران و شرکت های فعال در این زمینه در سوم اسفندماه 1402 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

واحد نمونه استان
شرکت نیان الکترونیک با کسب امتیاز حداکثری در این جشنواره به عنوان واحد فنی مهندسی نمونه استان معرفی شد.

فنی و مهندسی نمونه
برخی از شاخص های اصلی این جشنواره وضعیت نوآوری، ابتکار و دانش فنی، وضعیت تالیف و ارائه مقالات علمی، وضعیت دوره های آموزشی، مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان، مشتریان و جامعه و سایر شاخص های تاثیرگذار برعملکرد واحدهای فنی و مهندسی در جهت ارائه خدمات بهتر در قبال ذی نفعان خود بود.

اتاق بازرگانی