چشم‌ انداز و ماموریت

 چشم انداز سازمان نیان الکترونیک


چشم انداز سازمان نیان الکترونیک، ارتقای همه جانبه سازمان به منظور افزایش ثروت و رفاه کلیه گروه‌ های ذی ‌نفع از طریق دستیابی به بالاترین سهم بازار مبدل ‌های انرژی در سطح خاورمیانه، می باشد.


ماموریت سازمان نیان الکترونیک


ماموریت نیان الکترونیک به عنوان بزرگترین طراح و تولیدکننده مبدل ‌های الکترونیکی انرژی الکتریکی در کشور، عبارت است از:
استفاده از دانش روز الکترونیک و به کارگیری ذهن خلاق و توانمندی ‌های جوانان ایرانی برای طراحی و تولید محصولات و ارائه راهکارهای جامع و خدمات مهندسی مرتبط جهت توسعه کاربرد این مبدل ‌ها، در راستای برآورده ‌سازی نیازهای روز افزون مشتریان صنعتی و خانگی بازارهای هدف، به منظور ایجاد ارزش افزوده و ثروت از این طریق برای کلیه ذی ‌نفعان.