استانداردهای مدیریتی

 • 1402/02/20
  استقرار استاندارد بین المللی 14001 به سازمان کمک می کند تا با پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی و با هدف مشارکت در رکن پایداری محیط زیست، رویکردی سیستماتیک را برای مدیریت محیط زیست اتخاذ نماید.
 • 1402/02/20
  استقرار استاندارد بین المللی 45001، سازمان را قادر می سازد تا مکان های کاری ایمن و سالم ایجاد نموده و از صدمات و بیماری ‌های مرتبط با کار جلوگیری نموده و از بهبود مستمر عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی اطمینان یابد.
 • 1402/02/20
  استاندارد 10015، سازمان را قادر می سازد تا فرایندهای برنامه ریزی شده و منظم برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد را به‌ کار گرفته و بتواند توانایی‌ های خود را بهبود بخشد، مسیر راهبردی خود را طی کند و به نتایج مورد نظر برسد.
 • 1402/02/20
  استاندارد 10006 اصول و رویه ‌های استاندارد مدیریت کیفیت را در سازمان مستقر نموده و به سازمان اطمینان دهد که به اهداف کیفیت در پروژه ها دستیابی پیدا می کند.
 • 1402/02/20
  استاندارد 10004، به سازمان کمک می کند یک فرایند موثر و کارای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان را ایجاد نموده و مشتری را تشویق به ارائه بازخورد کند تا بتواند فرصت ‌هایی را برای حفظ یا تقویت وفاداری مشتری ایجاد کرده و قابلیت رقابت داخلی و بین المللی را بهبود بخشد.
 • 1402/02/20
  استاندارد 10002، به سازمان کمک می کند تا یک فرایند ثمربخش و کارا جهت رسیدگی به شکایات مشتریان براي تمامی فعالیت های سازمان طراحی و پیاده سازی نماید.
 • 1402/02/20
  استاندارد 9001 به سازمان کمک می کند تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی براي فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید.