مشتریان ما

مشتریان داخلی نیان الکترونیک


بی شک یکی از مهم ترین ارکان بقا یک سازمان، مشتریان وفادار آن می باشد. نیان الکترونیک نیز در طی ربع قرن فعالیت صادقانه و پشتکار وصف ناپذیر سعی بر آن داشته تا بتواند نیازهای مشتریان خود را در تمامی زمینه ها با دانش و تلاش خود برطرف کند. همین خصلت سازمانی در نیان باعث شده که بتواند با اپراتورها و شرکت های مخابراتی داخلی همکاری داشته باشد.

مشتریان داخلی نیان الکترونیک

 

مشتریان خارجی نیان الکترونیک


نیان الکترونیک نه تنها در داخل کشور بلکه خارج از مرزها نیز افتخار همکاری با برندها و اپراتورهای معتبر را داشته است. درهمین راستا واحد توسعه صادرات نیان با هدف دستیابی به بازارهای خارجی به مطالعات بازاریابی مشتریان در خارج از کشور به صورت تخصصی پرداخته است و نتیجه آن همکاری با برندهای معتبر در منطقه منا می باشد.

مشتریان نیان الکترونیک


شرکای تجاری نیان الکترونیک


ما نیز همچون دیگر فعالان عرصه صنعت برای پایداری و تداوم فعالیت های خود نیاز به همکاری و درخواست خدمات از سایر شرکت های هم راستا با اهداف خود را داریم. شرکای تجاری نیان الکترونیک نیز مانند مشتریان آن از نام و نشان و اعتبار بالایی برخوردار هستند. تمامی این همکاری ها برای دستیابی به رضایت مشتری که مهم ترین اصل در نیان الکترونیک است، می باشد.

شرکای تجاری نیان