قوانین و مقررات

 

شرکت نیان الکترونیک برای حفظ رضایت مشتریان (خریدآنلاین) خود، قوانین زیر را بنا نهاده است:


1-    درج تمامی اطلاعات برای پیگیری بهینه الزامی می باشد. 
2-    برای دریافت محصول ارائه  شماره پیگیری و کارت ملی در زمان تحویل سفارش الزامی می باشد.
3-    در زمان دریافت به گارانتی محصول دقت فرمایید.
4-    هزینه ارسال برعهده مشتری می باشد .