تولید الکتریکال

معرفی مختصر واحد تولید الکتریکال


در دنيای به هم پيوسته و پيچيده امروز، يكی از انتظارات مشتريان دريافت محصولات و خدمات يكپارچه و مجتمع می باشد. از مزايای اين يكپارچگی می توان به اطمينان از هماهنگی بين اجزای محصول، حداكثر شدن كارايی محصول يكپارچه و كاهش مسئوليت مشتری در تامين جداگانه و يكپارچه سازی نياز خود اشاره نمود.
واحد توليد الكتريكال نيان، در اين راستا، در كنار دارا بودن خطوط توليد انواع دسته سيم های سيگنال و قدرت مورد نياز در كليه محصولات، توليد انواع سيستم های كولينگ كامپكت صنعتی در ابعاد و توان خروجی متناسب با نياز مشتری و توليد تابلو برق های ورودی، خروجي، بار و باتری و... مورد استفاده در انواع راك های Indoor و Outdoor ، مسئوليت يكپارچه سازی محصولات را در خط مونتاژ نهايی خود بر عهده دارد.


به طوری كه تمام اجزای الكترونيكی، مكانيكی، كنترلی، تبريدی و برق صنعتی از ساير خطوط توليد به خط مونتاژ نهايی وارد شده و پس از مجتمع سازی و اسمبل نهايی، در ايستگاه كنترل كيفيت و مطابق آخرين استانداردها و دستورالعمل های واحد طراحی محصول و الزامات مشتری، تحت انواع تست های عملكردی مطابق كاربری مشتری (تست مركز مصرف) قرار می گيرند تا علاوه بر اطمينان از صحت عملكرد اجزا، نسبت به عملكرد كلی و ارتباطات اجزای محصول در كنار هم اطمينان حاصل شود.


اين واحد در حال حاضر در مساحتی بالغ بر 6000 متر مربع سالن توليدی سرپوشيده مستقر بوده و بيش از 60 نفر نيروی توليد فنی و ماهر به طور مستقيم در آن مشغول فعاليت می باشند.